ZJEDNOCZENIE NAUCZYCIELI POLSKICH NA UKRAINIE

 

Zrzeszamy nauczycieli języka polskiego i przedmiotów nauczanych po polsku w przedszkolach, szkołach średnich, wyższych i punktach pozaszkolnych. Popularyzujemy wiedzę o polskiej kulturze i historii. Pomagamy podnosić kwalifikacje nauczycieli, tworzyć programy nauczania.

Opracowujemy i zaopatrujemy szkoły w podręczniki i pomoce szkolne. Udzielamy pomocy metodycznej i dydaktycznej swoim członkom, przeprowadzamy konferencje naukowo-praktyczne, seminaria, szkolenia i staże, a także obozy i wczasy, festiwale, konkursy, olimpiady przedmiotowe, kongresy i zjazdy z udziałem ekspertów z kraju i zagranicy.

Wysyłamy także dzieci, młodzież i osoby dorosłe na staże w wyższych, specjalistycznych i średnich placówkach oświatowych, wspieramy również inne formy nauki na Ukrainie i poza jej granicami. Publikujemy wybitne prace zagranicznych i miejscowych ekspertów w zakresie oświaty, okazujemy materialną i metodyczną pomoc placówkom oświatowym. Prowadzimy wymianę doświadczeń między nauczycielami z Polski, Ukrainy i innych państw.