Zapraszamy wszystkich nauczycieli i uczących się do korzystania z podręczników elektronicznych do nauki języka polskiego, które można pobrać poniżej z naszej strony.

 

Podręczniki do nauczania języka polskiego w szkołach z ukraińskim językiem nauczania:

 Ł.Biłeńka-Swystowycz, J.Kowalewski,  М.Jarmoluk

JĘZYK POLSKI

Podręcznik dla klasy 5
Szkół Ogólnokształcących z ukraińskim językiem wykładowym
(1. rok nauczania)

 

Ł.Biłeńka-Swystowycz, J.Kowalewski,  М.Jarmoluk

JĘZYK POLSKI

Podręcznik dla klasy 6
Szkół Ogólnokształcących z ukraińskim językiem wykładowym

 

Ł.Biłeńka-Swystowycz, J.Kowalewski,  М.Jarmoluk

JĘZYK POLSKI

Podręcznik dla klasy 7
Szkół Ogólnokształcących z ukraińskim językiem wykładowym

 

Ł.Biłeńka-Swystowycz, J.Kowalewski,  М.Jarmoluk

JĘZYK POLSKI

Podręcznik dla klasy 8
Szkół Ogólnokształcących z ukraińskim językiem wykładowym

 

Ł.Biłeńka-Swystowycz, J.Kowalewski,  М.Jarmoluk

JĘZYK POLSKI

Podręcznik dla klasy 9
Szkół Ogólnokształcących
z ukraińskim językiem wykładowym

 

 

Helena Wojcewa Tatiana Buczacka
JĘZYK POLSKI
Podręcznik dla klasy 4 szkół ogólnokształcących z ukraińskim językiem wykładowym

 

Maria Iwanowa,
Teresa Iwanowa-Chmiel

JĘZYK POLSKI
Podręcznik dla klasy 5 szkół ogólnokształcących z polskim językiem nauczania

 

Maria Iwanowa,
Teresa Iwanowa-Chmiel

JĘZYK POLSKI
Podręcznik dla klasy 6. szkół ogólnokształcących z polskim językiem nauczania

 

Helena Wojcewa Tatiana Buczacka
JĘZYK POLSKI
Podręcznik dla klasy 6 szkół ogólnokształcących z ukraińskim językiem wykładowym

Maria Iwanowa,
Teresa Iwanowa-Chmiel

JĘZYK POLSKI
Podręcznik dla klasy 7. szkół ogólnokształcących z polskim językiem nauczania

 

Helena Wojcewa Tatiana Buczacka
JĘZYK POLSKI
Podręcznik dla klasy 7 szkół ogólnokształcących z ukraińskim językiem wykładowym

 

Maria Iwanowa,
Teresa Iwanowa-Chmiel

JĘZYK POLSKI
Podręcznik dla klasy 8. szkół ogólnokształcących z polskim językiem nauczania

Helena Wojcewa Tatiana Buczacka
JĘZYK POLSKI
Podręcznik dla klasy 8 szkół ogólnokształcących z ukraińskim językiem wykładowym

Maria Iwanowa,
Teresa Iwanowa-Chmiel

JĘZYK POLSKI
Podręcznik dla klasy 9. szkół ogólnokształcących z polskim językiem nauczania

Helena Wojcewa Tatiana Buczacka
JĘZYK POLSKI
Podręcznik dla klasy 9 szkół ogólnokształcących z ukraińskim językiem wykładowym

Podręczniki i Pomoce Dydaktyczne dla szkół sobotnio-niedzielnych na Ukrainie

 

Podręcznik języka polskiego dla klasy I. Підручник з польської мови для 1 класу

 

Wypisy z języka polskiego dla kl. 11. Збірник переказів для ДПА в 11 класі

 

Zbiór dyktand dla kl. 9. Збірник диктантів для ДПА в 9 класі

Jak uczyć języka polskiego i kultury polskiej na Ukrainie. Metodyka nauczania języka polskiego_Okładka

Jak uczyć języka polskiego i kultury polskiej na Ukrainie. Metodyka nauczania języka polskiego_1

Jak uczyć języka polskiego i kultury polskiej na Ukrainie. Metodyka nauczania języka polskiego_2

Jak uczyć języka polskiego i kultury polskiej na Ukrainie. Metodyka nauczania języka polskiego_3

Jak uczyć języka polskiego i kultury polskiej na Ukrainie. Metodyka nauczania języka polskiego_4

Jak uczyć języka polskiego i kultury polskiej na Ukrainie. Metodyka nauczania języka polskiego_5

Jak uczyć języka polskiego i kultury polskiej na Ukrainie. Metodyka nauczania języka polskiego_6

Jak uczyć języka polskiego i kultury polskiej na Ukrainie. Metodyka nauczania języka polskiego_7

Jak uczyć języka polskiego i kultury polskiej na Ukrainie. Metodyka nauczania języka polskiego_8

Jak uczyć języka polskiego i kultury polskiej na Ukrainie. Metodyka nauczania języka polskiego_9

 

 

 

Myślę po polsku

 

Podręcznik internetowy „Włącz Polskę”

 

Kultura polska jako obca_1

Kultura polska jako obca_2

Kultura polska jako obca_3

 

Język polski 7. Wstęp

Język polski 7. Lekcja 1

 

Język polski 7. Lekcja 3

Język polski 7. Lekcja 4

Język polski 7. Lekcja 5

Język polski 7. Lekcja 6

Język polski 7. Lekcja 7

Język polski 7. Lekcja 8

Język polski 7. Lekcja 9

Język polski 7. Lekcja 10