Oddziały ZNPU :

 1. Drohobycki
 2. Iwano – Frankowski
 3. Zakarpacki
 4. Chmielnicki
 5. Winnicki
 6. Żytomierski
 7. Wołyński
 8. Rówieński
 9. Odesski
 10. Kijowski
 11. Kirowogradzki
 12. Czerniowiecki
 13. Dniprowski
 14. Charkowski