PRZEDSZKOLA i GRUPY PRZEDSZKOLNE

  • Przedszkole w Strzelczyskach , Zielona 4, 81360 Strzelczyska,
  • Przedszkole Nr XXIII w Kamieńcu Podolskim, Timiriaziewa, 121,  Kamieniec Podolski,
  • Przedszkole „Perełka” W Łanowicach, ul. Centralna 15, Łanowice
  • Grupa „Dzwoneczki” przy przedszkolu nr 181 we Lwowie  Kawaleridze 13, Lwów
  • Grupa „Mikrusy” przy przedszkolu nr 48 we Lwowie  Metrologiczna 14, Lwów
  • Grupa „Miglanc” przy przedszkolu nr 131 we Lwowie  Antonowycza 109a, Lwów
  • Grupa „Słoneczko” przy przedszkolu nr 131 we Lwowie,  Antonowycza 109a,  Lwów