Konstytucja Ukrainy.Конституція України

Закон України „Про освіту” Ustawa Ukrainy „O edukacji”

Deklaracja w sprawie zapewnieina osobom należącym do mniejszości narodowych  ( polskiej mniejszości narodowej w Ukrainie oraz ukraińskiej mniejszości narodowej w Rzeczypospolitej w Polsce) prawa do nauki języka ojczystego oraz w języku ojczystym

Ustawa o oświacie pozaszkolnej. Закон про позашкільну освіту

Materiały informacyjne dot. oświaty mniejszości narodowych na Ukrainie. Інформаційно-довідкові матеріали щодо освіти національних меншин

Założenia dot. Rady Społecznej kierowników programów oświatowych ogólnoukraińskich organizacji mniejszości narodowych Ukrainy przy Ministerstwie Oświaty i Nauki Ukrainy. Положення про Громадську раду керівників освітніх програм всеукраїнських громадських об’єднань національних меншин України при Міністерстві освіти і науки України

Zarządzenie o zatwierdzeniu ramowych założeń regulaminu centrum kulturalno-oświatowego mniejszości narodowych Ukrainy. Наказ про затвердження Типового положення про культурно-освітній центр національних меншин України

Ramowe założenia regulaminu centrum kulturalno-oświatowego mniejszości narodowych Ukrainy. Типове положення про культурно-освітній центр національних меншин України