I. Program z j.p. w szkołach z polskim językiem nauczania. 1-4 kl. Польська мова  1-4 класи для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням польською мовою

Program z j.p. w szkołach z polskim językiem nauczania.5-9 kl. Польська мова  для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням польською мовою 5 –9 класи

Kurs integracyjny „Literatura” (polska i powszechna) dla szkół z polskim językiem nauczania) 5-9 kl. ІНТЕГРОВАНИЙ КУРС «ЛІТЕРАТУРА» (ПОЛЬСЬКА ТА ЗАРУБІЖНА) ПРОГРАМА для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням польською мовою 5 –9 класи

Program „Język i literatura polska” 10-11 kl. dla szkół z polskim językiem nauczania. (standart) ПРОГРАМА «польська мова та література»10–11 класи для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням польською мовою (рівень стандарту)

Program „Język i literatura polska” 10-11 kl. dla szkół z polskim językiem nauczania. (profilowany) ПРОГРАМА «польська мова та література»10–11 класи для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням польською мовою (профільний рівень)

II. Program nauczania języka polskiego jako obcego (kl. 1-9). Програма з польської мови як іноземної 1-9 класи

Program z języka polskiego jako obcego (5-9 klasa) Програма з польської мови як іноземної 5 -9 клас (перший рік навчання в 5 класі)

Program z języka polskiego jako obcego (10 -11 klasa). Програма з польської мови як іноземної 10-11 клас.

III. Program dla szkół ogólnokształcących z ukraińskim  językiem nauczania-Język polski 1-11 – Zajęcia fakultatywne. Програма для загальоосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання 1-11 .Факультативний курс.

Program nauczania języka polskiego dla klas 5-11. Прогама “Польська мова” факультативні заняття 5-11 кл

Program nauczania języka polskiego (fakultatywne zajęcia klasa 11). Програма “Польська мова” (факультативні заняття 11кл)

Program nauczania języka polskiego – klasa 5-11. КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ – ФАКУЛЬТАТИВНІ ЗАНЯТТЯ

IV. Program z j.p. dla szkół z ukraińskin językiem nauczania 1-4 kl. Польська мова 1–4 класи загальноосвітніх навчальних закладів  з навчанням українською мовою.

Program nauczania języka polskiego w klasach 5-9.(1 rok nauczania) Програма “Польська мова 5-9 кл” (як рідна у шк. з укр. мов. навч.)

Program z j.p. dla szkół z ukraińskin językiem nauczania. 5-9 kl.(5 rok nauczania)ПОЛЬСЬКА МОВА ПРОГРАМА для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою 5 –9 класи

V. Program z języka i kultury polskiej dla pozaszkolnych placówek oświatowych. Програми з польської мови та культури для культурно- освітніх навчальних закладів (позашкільних навчальних закладів- суботніх шкіл)

VI. Program dla szkół ogólnokształcących z narodoznawstwa polskiego, historii Polski, geografii Polski___Програми для загальноосвітніх шкіл з польського народознавства, історії Польщі, географії Польщі

Geografia_5-6-kl

Geografia_10-kl-1

Geografia_11-kl

Geografia Polski 5-6 kl, 10-11 kl

Spis literatury geografia

Поясн-записка-іст-Польщі

Historia-Polski-5-9-kl

Historia-Polski-dopel-10-kl

Historia_Polski-5-11 kl

Historia_spis_literatury

Narodoznawstwo_program

narodoznawstwo_НОВА РЕДАКЦІЯ

Narodoznawstwo_spis_literatury

program_fakultatyw_język polski-2019 (нова редакція)

program_literatura polska _нова_ред