IV etap Ogólnoukraińskiej Olimpiady z Języka Polskiego i Literatury Polskiej w Iwano-Frankiwsku (25-28 marca 2018 r.)

 

Już po raz kolejny odbyła się na Ukrainie Olimpiada z Języka i Literatury Polskiej poprzedzona eliminacjami obwodowymi. W tym roku do Iwano-Frankiwska, dawnego Stanisławowa, przyjechało 31 uczniów 9 – 11  klasy. Uczestnicy przybyli
z obwodu lwowskiego, iwano-frankowskiego, chmielnickiego, wołyńskiego, rówieńskiego, winnickiego, żytomierskiego, odesskiego, dniepropietrowskiego, kirowogradzkiego, kijowskiego oraz z m. Kijów. Wśród organizatorów tegorocznej olimpiady znalazło się szereg ważnych instytucji: Ministerstwo Oświaty i Nauki Ukrainy, Instytut Modernizacji Treści Oświaty, Departament Oświaty, Nauki
i Polityki ds. Młodzieży Iwano-Frankiwskiej Rady Obwodowej, Iwano-Frankiwski Obwodowy Instytut Pedagogicznej Oświaty Podyplomowej i Zjednoczenie Nauczycieli Polskich na Ukrainie.
Należy wszakże podkreślić, że wysoki poziom  zmagań młodych polonistów zapewniło wszechstronne wsparcie Ogólnoukraińskiego Koordynacyjno-Metodycznego Centrum Nauczania Języka i Kultury Polskiej
w Drohobyczu, funkcjonujące
przy Zjednoczeniu Nauczycieli Polskich na Ukrainie

Zadania olimpiady składały się z dwóch części. Pierwsza z nich dotyczyła głównie zagadnień gramatyki, leksyki, frazeologii języka polskiego, a druga literatury polskiej.

Ważne jest to, że uczniowie przyjeżdżający na olimpiadę, mieli możliwość nie tylko pokazania swoich umiejętności z zakresu literatury i kultury Polski, ale
i poznania rówieśników z całej Ukrainy. Dla uczestników zorganizowano ciekawe wycieczki do pradawnego Halicza, Klasztoru bł. Jakuba Strzemię i Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej we wsi Bolszowce oraz pieszą wycieczkę zabytkowymi ulicami Iwano-Frankiwska.

 Zarówno opiekunowie uczniów biorących udział w olimpijskich zmaganiach, jak i sami uczestnicy z ogromnym zainteresowaniem przyjęli część artystyczną przygotowaną przez rówieśników z Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku, usłyszeli bowiem znane polskie pieśni
i wiersze.

Ważnym momentem uroczystości były odwiedziny w Szkole Ogólnokształcącej nr 3, jedynej w mieście, gdzie nauczanie odbywa się w języku polskim, a nauczyciele razem z uczniami pielęgnują polskie tradycje i obyczaje. Goście chętnie rozmawiali
z uczniami po polsku, przekonując się o wysokim poziomie nauczania języka
i wielkim zaangażowaniu w pracę nauczycieli.

Chce się dodać, że Olimpiada z Języka i Literatury Polskiej zakończyła się dla każdego uczestnika miłą niespodzianką, gdyż wszyscy otrzymali nagrody od Konsulatu RP we Lwowie, Fundacji Rodziny Mieszkowskich z Krakowa, Zjednoczenia Nauczycieli Polskich na Ukrainie oraz Centrum Kultury Polskiej
i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku.

Zwycięzcami Olimpiady zostało 15 uczniów z obwodu lwowskiego, iwano-frankowskiego, winnickiego, żytomierskiego, odesskiego, rówieńskiego, chmielnickiego, kijowskiego oraz z Kijowa, a wyniki przedstawiają się następująco:

 

Dyplomy 1. stopnia otrzymali:

11 klasa:

Katarzyna Czajkina (Odeska Szkoła Specjalistyczna nr 121 I-III poziomu nauczania  z pogłębionym nauczaniem języków obcych Odeskiej Rady Miejskiej,  Odessa)

10 klasa:

Ulana Pyłypenko (Placówka Komunalna „Specjalistyczna Szkoła I-III poziomu  nauczania im. T.H. Szewczenki Koziatyńskiej Rady Miejskiej, m. Koziatyn obw. winnickiego)

9 klasa:

Paulina Kompanowicz (Ogólnokształcąca Szkoła I-III poziomu nauczania nr 10 m. Lwów)

 

Dyplomy 2. stopnia otrzymali:

11 klasa:

Hanna Iwaniszena (Technologiczne Liceum Wieloprofilowane z klasami ogólnokształcącymi im. Artema Mazura m. Chmielnicki)

Natalia Korotka (Iwano-Frankowska Szkoła Ogólnokształcąca nr 3 I-III poziomu nauczania Iwano-Frankowskiej Rady Miejskiej, m. Iwano-Frankowsk)

             10 klasa:

Katarzyna Hryhorenko (Odeska Szkoła Specjalistyczna nr 121 I-III poziomu nauczania  z pogłębionym nauczaniem języków obcych Odeskiej Rady Miejskiej,  Odessa)

Danuta Stefanko (Iwano-Frankowska Szkoła Ogólnokształcąca nr 3 I-III poziomu nauczania Iwano-Frankowskiej Rady Miejskiej, m. Iwano-Frankowsk)

9 klasa:

Danuta Hrabowska (Ukraińskie Gimnazjum nr 1 Iwano-Frankowskiej Rady Miejskiej m. Iwano-Frankowsk)

 

Dyplomy 3. stopnia otrzymali:

11 klasa:

Magdalena-Kaja Sołomczenko (Ogólnokształcąca Szkoła I-III poziomu nauczania nr 24 m. Lwów m. Lwów)

Iryna Kotowiec (Rówieński Humanitarne Gimnazjum Róm. Równe)

Olga Skyba (Żytomierska Szkoła Ogólnokształcąca nr 27 m. Żytomierz)

10 klasa:

Iwan Hajdow (Technologiczne Liceum Wieloprofilowane z klasami ogólnokształcącymi im. Artema Mazura m. Chmielnicki)

Weronika Nikiforowa (Kompleks Edukacyjno- Wychowawczy „Międzynarodowe liceum MAZP” rejonu hołosiijskiego m. Kijów)

9 klasa:

Swiatosław Miniajło (Przyrodniczo-Naukowe Liceum nr 145 rejonu peczerskiego m. Kijów)

Mira Łukasik (PP „ Ogólnokształcąca Szkoła I-III poziomu nauczania „ Wynohradnyk” m. Bojarka obw. kijowskiego)

 

Najlepsi znawcy języka polskiego pojechali do domu pełni wrażeń i gotowości do poszerzania swojej wiedzy z języka, historii i literatury Polski. Zapewne teraz
z jeszcze większym zaangażowaniem sięgać będą po polską literaturę. Puchar organizatorów przyszłej V Ogólnoukraińskiej Olimpiady z Języka i Literatury Polskiej przekazano drużynie z Równego.

Gratulujemy wszystkim zwycięzcom i ich nauczycielom! Życzymy dalszych ciekawych przygód z językiem polskim w przyszłości!

 

 

Język polski:

9 klasa KLUCZ

10 klasa KLUCZ

11 klasa KLUCZ

klasa 9

klasa 10

klasa 11

Literatura polska:

klucz 9 klasa

klucz 10 klasa –

klucz 11 klasa

literatura 9 klasa

literatura 10 klasa

literatura 11 klasa