27 marca 2017 roku w Gródku (obw. chmielnicki) odbył się  IV etap ІІІ Ogólnoukraińskiej Uczniowskiej Olimpiady  z Języka i Literatury Polskiej z uczestnikami z 11 obwodów: winnickiego, wołyńskiego, dnipropietrowskiego, żytomierskiego, iwano-frankiwskiego, kijowskiego, kirowogradzkiego, rówieńskiego, chmielnickiego, lwowskiego і odesskiego oraz z Kijowa.

Organizatorami olimpiady zostali Ministerstwo  Oświaty i Nauki Ukrainy, Instytut Modernizacji Treści Oświaty, Departament Oświaty i Nauki Ukrainy Chmielnickiej Obwodowej Rady Miejskiej, Chmielnicki Instytut Pedagogicznej  Oświaty Podyplomowej.

Olimpiada odbyła się w Ogólnoukraińskiej Szkole I-III poziomu z polskim językiem nauczania w Gródku.

Uczestników oraz gości Ogólnoukraińskiej Olimpiady  powitał Dyrektor Departamentu Oświaty i Nauki Chmielnickiej Obwodowej Rady Miejskiej Fasola I., Konsul KG RP w Winnicy Przemysław Szymański,  Rektor Chmielnickiego Instytutu Pedagogicznej  Oświaty Podyplomowej, Doktor Pedagogiki, Prof. Bereka W. zastępca przewodniczącego Gródeckiej Rejonowej Państwowej Administracji Babyn W.P., przewodnicząca Gródeckiej Rejonowej Państwowej Administracji Zielińska O., Mer miasta Pidlisnyj W.W., prezes organizacji społecznej  «Za konkretne sprawy» Jakubowski W., przewodniczący jury Ogólnoukraińskiej Olimpiady z Języka i Literatury Polskiej docent katedry filizofii, ekonomii i zarządzania oświatą  Rówieńskiego Obwodowego Instytutu Pedagogicznej Oświaty Podyplomowej Androszczuk I.M., naczelnik  Drohobyckiej Filii Instutytutu Modernizacji Treści Oświaty MOiN Ukrainy, prezes Zjednoczenia Nauczycieli Polskich  na Ukrainie Adam Chłopek oraz metodyk  Drohobyckiej Filii Instutytutu Modernizacji Treści Oświaty MOiN Ukrainy Zielińska M.

Olimpiada odbyła się pod patronatem Ambasady RP na Ukrainie,  KG RP w Winnicy i we Lwowie, Zjednoczenia Nauczycieli Polskich  na Ukrainie, Instytutu Nauk Teologicznych Niepokalanej Dziewicy Maryi w Gródku, organizacji społecznej  «Za konkretne sprawy».

Język polski:

9 klasa test 

9 klasa klucz

10 klasa test

10 klasa klucz

11 klasa test 

11 klasa klucz

 

Literatura:

9 klasa test

9 klasa klucz

10 klasa test

10 klasa klucz

11 klasa test

11 klasa klucz