II Ogólnoukraińska Olimpiada Języka i Literatury Polskiej odbyła się w  dniach 21-23 marca 2016 r. w Brzuchowicach obwodu lwowskiego w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Lwowskiej

W olimpiadzie wzięło udział 21 uczestników z różnych obwodów Ukrainy – wołyńskiego, lwowskiego, kijowskiego, chmielnickiego, winnickiego, iwano-frankowskiego, odesskiego, rówieński. Olimpiada była podzielona na dwie tury. 20 marca – przyjazd, zakwaterowanie, spotkanie integracyjne, 21 marca – oficjalne otwarcie II Ogólnoukraińskiej Olimpiady Języka i Literatury Polskiej, spotkania organizacyjne i I tura Olimpiady – część pisemna – język polski, sprawdzanie prac przez członków żury. 22 marca – spotkania organizacyjne i II tura Olimpiady, 23 – praca komisji apelacyjnej, spotkania organizacyjne, uroczyste zamknięcie Olimpiady i wręczenie nagród uczestnikom i zwycięzcom Olimpiady, uroczysty obiad, wyjazd uczestników.

Organizatorzy Olimpiady – Konsulat Generalny RP we Lwowie, Zjednoczenie Nauczycieli Polskich na Ukrainie, Ogólnoukraińskie Koordynacyjno-Metodyczne Centrum Nauczania Języka i Kultury Polskiej, stowarzyszenie „Wspólnota Polska”

Żury – Adam Chłopek (prezes Zjednoczenia Nauczycieli Polskich na Ukrainie, dyrektor Ogólnoukraińskiego Koordynacyjno-Metodycznego Centrum Nauczania Języka i Kultury Polskiej), Maria Maćkowicz (metodyk Ogólnoukraińskiego Koordynacyjno-Metodycznego Centrum Nauczania Języka i Kultury Polskiej), Maria Zielińska (metodyk Ogólnoukraińskiego Koordynacyjno-Metodycznego Centrum Nauczania Języka i Kultury Polskiej), Iryna Bundza (Uniwersytet Narodowy we Lwowie), Tetiana Czuża (Uniwersytet Narodowy w Kijowie), Irena Androszczuk (Instytut Oświaty Podyplomowej w Równem), Bożena Pająk (ORPEG).

II Ogólnoukraińska Olimpiada Języka i Literatury Polskiej została sfinansowana przez Konsulat Generalny RP we Lwowie.

Możliwość zorganizowania II Ogólnoukraińskiej Olimpiady Języka i Literatury Polskiej, która odbywała się w Brzuchowicach zawdzięczamy Konsulowi Generalnemu RP we Lwowie Wiesławowi Mazurowi.

Wszyscy uczestnicy Olimpiady otrzymały dyplomy uczestników oraz nagrody książkowe ufundowane przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” oraz Polską Sobotnią Szkołą w Drohobyczu. Nagrody uczestnikom i zwycięzcom zostały wręczone przez Konsula Generalnego RP we Lwowie Wiesława Mazura oraz prezesa Zjednoczenia Nauczycieli Polskich na Ukrainie Adama Chłopek. Przed wręczeniem nagród zostało odczytane pismo od prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Longina Komołowskiego.

Zjednoczenie Nauczycieli Polskich na Ukrainie od 15 lat starało się o zorganizowanie na poziomie Ministerstwa Oświaty i Nauki Ukrainy Olimpiady Języka i Literatury Polskich. W ubiegłym roku w Łucku odbyła się I Ogólnoukraińska Olimpiada Języka i Literatury. Olimpiada świadczy o obecności języka polskiego na ukraińskim polu oświatowym. Jednak w bieżącym roku bez wsparcia merytorycznego i finansowego Konsulatu Generalnego RP we Lwowie Olimpiada nie miała szans odbyć się.

Do uwagi Państwa przedstawiamy zadania oraz klucze z olimpiady:

Język polski:

9 klasa test

9 klasa klucz

10 klasa test 

10 klasa klucz

11 klasa test

11 klasa klucz 

 

Literatura:

9 klasa test

9 klasa klucz

10 klasa test

10 klasa klucz

11 klasa test

11 klasa klucz