Napisanie konspektów zostało dofinsowane przez  Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”  ze środków otrzymanych z Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki  Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za Granicą.

 

 

Scenariusze lekcji dla nauczycieli szkół ogólnokształcących w szkołach I-III poziomu

Poziom I:

 sc_1

sc_2

sc_3

sc_4

sc_5

sc_6

sc_7

sc_8

sc_9

sc_10

sc_11

sc_12

sc_13

sc_14

sc_16

sc_17

sc_18

sc_19

sc_20

sc_21

sc_22

sc_23

sc_25

sc_26

sc_27

sc_28

sc_29

sc_30

sc_31

sc_32

sc_33

sc_34

sc_35 

Poziom II:

Klasa druga sc1 sc2 sc3 sc4 sc5 sc6. sc7 sc8 sc9 sc10 sc11 sc12 sc13 sc14 sc15 sc16 sc17 sc18 sc19 sc20 sc21 sc22 sc23 sc24 sc25 sc26 sc27 sc28 sc30 sc31 sc32

Poziom III:

scen. 1 + scen. 2_3 rodzeństwo + scen. 3 gość scen. 4_5 technika w domu! scen. 5 wychowanie!! scen. 6 komputer scen. 7 odeszli scen. 8 jesień scen. 9 ptaki scen. 10 grzyby scen. 11 zwierz i ja scen. 12 chory kotek scen. 13 dobry kolega scen. 14 raz jestem zadowol. scen. 15 koncert scen. 16