Zjednoczenie Nauczycieli Polskich na Ukrainie :

ul. Truskawiecka 9, m. Drohobycz, 82 100,

obwód lwowski

tel./fax : 03244 – 50177

e-mail: adam-ch@mail.lviv.ua

znpu.ua@gmail.com

 

Ogólnoukraińskie Koordynacyjno-Metodyczne Centrum Nauczania Języka i Kultury Polskiej przy  Zjednoczeni Nauczycieli Polskich na Ukrainie:

ul. Truskawiecka 9, m. Drohobycz, 82 100,

obwód lwowski

tel./fax : 03244 – 50177

e-mail: adam-ch@mail.lviv.ua

Facebook: https://www.facebook.com/CentrumDrohobycz/