Szanowni Państwo!

20 września otwarto w Drohobyczu wystawę kopii obrazów Przenajświętszej Marii Panny, pochodzących z różnych świątyń Ukrainy. W otwarciu wystawy wzięli udział przedstawiciele Kościoła katolickiego, Cerkwi greckokatolickiej oraz Cerkwi prawosławnej. Gościliśmy również Konsula Generalnego RP we Lwowie oraz mera miasta Drohobycza. Wystawę można obejrzeć w dzwonnicy kościoła pod wezwaniem św. Bartłomieja, wyremontowanej staraniem Centrum Metodycznego.

„Dialog Dwóch Kultur”

W tym roku coroczna konferencja „Dialog Dwóch Kultur” zawitała do Drohobycza oraz do rodzinnej wsi Iwana Franka. Jest to projekt własny Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”, dofinansowany ze środków Senat Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, współorganizatorem konferencji jest także Zjednoczenie Nauczycieli Polskich na Ukrainie.

W muzeum w Nahujowicach odbyła się sesja naukowa poświęcona recepcji dzieła ukraińskiego twórcy oraz jego związków z kulturą polską. Następnie uczestnicy konferencji udali się do Drohobycza, gdzie zapoznali się działalnością oraz historią naszego Centrum Metodycznego. Wzięli również udział w konferencji naukowej na drohobyckim uniwersytecie.

Dalsza część wydarzenia odbyła się następnego dnia w miejscu narodzin Mikołaja Reja – Żurawnie. Złożono kwiaty pod tablicą upamiętniającą prekursora polskiego języka literackiego, potwierdzono wolę stworzenia stałej ekspozycji poświęconej Rejowi. Odwiedziliśmy również miejsce bitwy pod Żurawnem – znajduje się tam obelisk upamiętniający zmagania Jana III Sobieskiego z wojskami tureckimi w 1676 roku.

Do uwagi Państwa przedstawiamy prezentację multimedialną do pobrania „MIKOŁAJ REJ”

Autor : Anna Miśkiewicz – nauczyciel skierowany do pracy w Centrum Metodycznym przez ORPEG

___________________________________________________________________________

W  dniach  17 – 27 czerwca 2018 roku w Truskawcu odbył się kurs szkolenia w zakresie doskonalenia metodycznego warsztatu pracy nauczycieli języka polskiego w obwodowych oddziałach Zjednoczenia Nauczycieli Polskich na Ukrainie.

Kurs przeznaczony był dla nauczycieli języka polskiego z różnych obwodów Ukrainy, którzy pracują w zawodzie w różnych oodziałach ZNPnU.
W ramach kursu przeprowadzone były zajęcia z literatury, kultury polskiej, zajęcia kształtujące kompetencje językowe nauczycieli w zakresie gramatyki,metodyki nauczania, kultury języka polskiego.

Uczestnicy szkolenia otrzymali zaświadczenie o ukończeniu kursu podwyższenia kwalifikacji.
Projekt został zorganizowany przez Zjednoczenie Nauczycieli Polskich na Ukrainie współfinansowany przez Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

 

____________________________________________________________________

W dniach 27- 30 czerwca odbyła się konferencja ORPEG podsumowująca rok pracy nauczycieli kierowanych do środowisk polonijnych na Wschodzie. Oprócz nauczycieli polskich wzięły w niej udział także trzy koleżanki z Ukrainy nauczające języka polskiego we Lwowie, Stryju i Charkowie, panie Olena Galwicka, Romana Kijaszko i Marharyta Kondratenko – laureatki konkursu Twórczy Nauczyciel organizowanego przez Centrum Metodyczne Drohobyczu już drugi rok pod patronatem Ukraińskiego Ministerstwa Oświaty, a także ORPEG i Konsulatu RP we Lwowie. Wszystkie trzy panie zaprezentowały swoje projekty edukacyjne przed ponad stuosobowym audytorium słuchaczy polskojęzycznych. Na pewno nie było to zadanie łatwe. Tym bardziej serdecznie gratulujemy nie tylko nagrody, ale także świetnego występu na zagranicznej konferencji. Ten ostatni etap konkursu okazał się pożytecznym zdarzeniem edukacyjnym – koleżanki miały bowiem okazję do szerokiej praktyki językowej w gronie naturalnych użytkowników języka. We wrześniu rozpoczynamy nową edycję konkursu i już teraz serdecznie zapraszamy do udziału wszystkich chętnych nauczycieli ukraińskich języka polskiego.

____________________________________________________

” Język polski i kultura polska dla nauczycieli języka polskiego rozpoczynających pracę w zawodzie”.

Szanowni Państwo! w dniach – 04 – 13 czerwca 2018 roku  w Truskawcu odbył się kurs pt. ” Język polski i kultura polska dla nauczycieli języka polskiego rozpoczynających pracę w zawodzie”.

Kurs  przeznaczony był dla nauczycieli języka polskiego z różnych obwodów Ukrainy, pracujących w zawodzie w szkołach ogólnokształcących.
W ramach kursu przeprowadzone były  zajęcia z literatury, kultury polskiej, zajęcia kształtujące kompetencje językowe nauczycieli w zakresie gramatyki, leksykologii, fonetyki języka polskiego, metodyki nauczania języka polskiego oraz kultury polskiej, jak również wybranych problemów psychologii i pedagogiki.
Uczestnicy szkolenia otrzymali zaświadczenie o ukończeniu kursu podwyższenia kwalifikacji.
Projekt został zorganizowany przez Zjednoczenie nauczycieli polskich na Ukrainie współfinansowany przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

 

 

 

IV etap IV Ogólnoukraińskiej Olimpiady Języka i Literatury Polskiej w Iwano-Frankowsku

 ___________________________________________________________

Obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego !

21 lutego na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego.  Został on ustanowiony przez UNESCO w 1999 roku. Jest on również uroczyście świętowany w Ukrainie. W tym roku w Iwano-Frankiwsku w szkole nr 3 (język polski jest nauczany w klasach 1-11) odbyła się piękna uroczystość, podczas której rozbrzmiewały słowa polskich poetów a młodzież zabrała gości w sentymentalną podróż do Krakowskiej Piwnicy pod Baranami. Goście, wśród których byli Konsul KG RP we Lwowie Marian Orlikowski, z Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą – dyrektor  Anna Radecka, koordynatora Wydziału ds. wspomagania oświaty polonijnej i polskojęzycznej w ORPEG Mariusz Wychódzki, specjalista ds. informacji i promocji w ORPEG-Sylwia Chwedorczuk , z konsulatu RP we Lwowie-Maria Demcio , prezes Zjednoczenia Nauczycieli Polskich na Ukrainie – Adam Chłopek zgodnie stwierdzili, że język polski w Iwano-Frankiwsku ma się bardzo dobrze i podziękowali wszystkim, którzy dbają o jego rozwój. Poezja jest jednym z najlepszych sposobów, aby pokazywać piękno mowy ojczystej a wiersze największych polskich twórców potrafią zachwycać nie tylko Polaków.

 

Tydzień Języka Polskiego

W klasach 9 – 10 odbył się quiz poświęcony języku i literaturze polskiej, który przygotowała p. Regina Labiedź. Uczniowie z wielką chęcią wzięli udział w lekcji i dowiedzieli się dużo nowych ciekawostek.

Również w ramach tygodnia języka ojczystego w klasach 5 – 11 były przeprowadzone dyktanda przez polonistów naszej szkoły: p. Marię Iwanowa, p. Reginę Lebiedź i p. Oksanę Jabłońską.

 

Pisanie dyktanda pt.”Bez języka nie ma narodu” w Centrum Kulturalno-Oświatowym im. Karoliny Lanckorońskiej w Nowym Rozdole.

Obchody Dnia Języka Ojczystego w Szkole Polskiej Mniejszości Narodowej w Stryju

Dyktando piszą uczniowie 8 klasy Oświatowo-Wychowawczego Zespołu nr1 Ogolnoksztalcącej Szkoły-Liceum w Latyczowie Chmielnickiego obwodu.

Nauczyciel : Tatiana Lysenko.

Dyktando w Kropywnyckim odczytany przez nauczycielkę z ORPEGu Halinę Zieniuk.

Z uczniami  klas 7, 8 i 9 Gimnazjum nr 14 w Łucku  zostało napisane dyktando.

Nauczyciel: Nadia Krysztal

17.02.2018 – uczniowie klas 4-8 Polskiej niedzielnej szkoły im. Jana Pawła II w Samborze wzięły udział w napisaniu dyktanda. Pisało 157 uczniów.

Nauczyciel: Krystyna Husarz

Ostrogski Skolno-Wychowawczy Ośrodek „Szkoła I-III stopni-gimnazjium”, dyktando ” Bez języka nie ma narodu”.
 Nauczyciel: Olga Skrypka

Dyktando piszą  w „Szkole-Liceum „Europejski”, m. Lwow.

Nauczyciel: Renata Bujak

 

Sobotnia Szkoła Polskiej Mniejszości Narodowej w Złoczowie w dniach 21- 22 lutego  przeprowadziła dyktando z języka polskiego w klasach IV, V i VI.

Nauczyciel skierowany za granicę przez ORPEG: Bożena Majewska

24 stycznia w Szkole Sobotniej przy Związku Polaków Oddział w Sławucie odbyło się dyktando w ramach Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego.

 

Napisanie dyktanda w Sobotniej Szkole Języka Polskiego w Żółkwi.

________________________________________________________________________________________

Szanowni nauczyciele!

Z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego Instytut Modernizacji Treści Oświaty z polecenia Ministerstwa Oświaty i Nauki  Ukrainy  21 lutego 2018 roku organizuje   “Dyktando Jedności”  w języku ukraińskim oraz w językach mniejszości narodowych w ogólnokształcących  szkołach średnich.

Prosimy o napisanie dyktanda w ogólnokształcących  szkołach średnich oraz we wszystkich placówkach gdzie jest nauczany język polski.

Dyktanda w językach mniejszości naradowych dostępne są na stronie  https://www.facebook.com/learning.languages.together

Tekst dyktanda w języku polskim : Dyktando

________________________________________________________________________________

Warsztaty Metodyczne w Łucku

Prowadzenie: Wojciech Kubicki, Ilona Lasota, Ewa Płoska.
Zdjęcia autorstwa Wiesława Pisarskiego
W trakcie warsztatów pracownicy Centrum Metodycznego z Drohobycza omówili strukturę lekcji języka polskiego, zaprezentowali kilka przykładowych scenariuszy zajęć. Nie zabrakło elementarnych ćwiczeń dykcji i prawidłowej pracy narządów mowy. Jednym z modułów warsztatów była propozycja gry – konkursu z wiedzy o Polsce z okazji 100 – lecia odzyskania Niepodległości. Na samym końcu uczestniczki mogły zapoznać się również z tymi bardziej i mniej znanymi grami i zabawami ruchowymi, w trakcie których również można utrwalać wiedzę z zakresu języka jak i historii Polski.

_

____________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

PODRÓŻ „KOTA W BUTACH” DO MIKOŁAJOWA

Już po raz szósty, grupa teatralna  im. A. Fredry działająca przy Związku Polaków na Ukrainie Oddział im. Adama Mickiewicza w Odessie, miała okazję zagrać na scenie przedstawienie przygotowane na podstawie bajki Jana Brzechwy.

9 grudnia 2017 roku  aktorzy wraz z reżyserką,  panią Stellą Michajłową pojechali do Mikołajowa, gdzie na zaproszenie Stowarzyszenia Polaków w Mikołajowie zaprezentowali swój spektakl. Widowisko teatralne było uświetnieniem spotkania mikołajowskiej dziecięcej Polonii ze Świętym Mikołajem.

Widownię sali „Domu Nauczyciela” zapełnili uczniowie Szkoły Sobotnio-Niedzielnej. Z zainteresowaniem śledzili perypetie biednego Janka i zabiegi jego sprytnego przyjaciela Kota. Muzyka i wspaniała gra aktorska bardzo spodobały się dzieciom, które jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki przeniosły się w magiczny świat teatru. Publiczność nagrodziła  występ owacyjnymi brawami. Spotkanie z odeskimi aktorami  zakończyło się wspólną zabawą w „pociąg”.  Jedzie pociąg z daleka, jedna z bardziej znanych dziecięcych polskich piosenek, wspólny korowód pozostanąna długo w pamięci zarówno dzieci, jak i aktorów.

Sylwia Cichoń nauczyciel skierowany za granicę przez ORPEG

Zdjęcia Katarzyna Mochowa

________________________________________________________________________________

«Nauczycielskie warsztaty metodyczne w Winnicy»

W dniach 13 -15.12.17 odbyły się w Winnicy zorganizowane przez Centrum Metodyczne we współpracy z Winnicką Akademią Oświaty Ciągłej  praktyczno -metodyczne warsztaty dla nauczycieli języka polskiego na Ukrainie. Wzięło w nich udział 30 nauczycieli.Podczas sptkania podjęto zarówno teoretyczne jak i metodyczne kwestie związane z pracą edukacyjną nauczycieli ukraińskich nauczających języka polskiego. Jednym z głównych celów było poszerzenie wiedzy słuchaczy z zakresu współczesnej literatury polskiej, ponieważ bardzo często zgłaszają oni niewystarczającą wiedzę na ten temat i jednocześnie wielkie zainteresowanie zagadnieniem. Równie ważny był cel związany z nowoczesną metodyką nauczania. Słuchacze mieli zatem okazję zobaczyć projekty edukacyjne, w których literatura i malarstwo związane zostały z zagadnieniami gramatycznymi, a wiedzę o gramatyce opisowej wpisano w ciekawe dla ucznia zajęcia praktyczne. Słuchacze mieli także okazję wziąć udział w warsztatach związanych z historią Polski. Zaangażowanie prowadzących warsztaty metodyków : Wojciecha Kubickiego (ORPEG), Ilony Lasoty (ORPEG) i Ewy Płoskiej (ORPEG) w połączeniu z zaangażowaniem uczestników dobrze wróżą na przyszłość wzajemnej współpracy obu instytucji: Centrum Metodycznego i Winnicką Akademią Oświaty Ciągłej.

 

________________________________________________________________________________

Wielki finał!

10 grudnia Ogólnoukraińskie Koordynacyjno -Metodyczne Centrum Nauczania Języka i Kultury Polskiej w Drohobyczu przyjmowało finalistów konkursu Twórczy Nauczyciel.
I miejsce zdobyła pani Helena Galwicka– nauczycielka ze Szkoły nr 24 im. Marii Konopnickiej we Lwowie. Autorka zaprezentowała obszerny, szczegółowo opracowany projekt Brązowy Kolor przeznaczony do pracy z najmłodszymi dziećmi.
II miejsce przypadło pani Romanie Kijaszko ze Szkoły Średniej nr 6 w Stryju za wieloetapowy projekt gry terenowej, podczas której uczniowie uczą się języka polskiego.
III miejsce ex æquo otrzymały panie Kateryna Klymenko za scenariusz lekcji promującej zdrowie w nawiązaniu do fraszki Jana Kochanowskiego oraz Marharyta Kondratenko za projekt zajęć poświęconych Świętu Niepodległości w powiązaniu historią rodzinnego miasta. Laureatkom i wszystkim uczestniczkom serdecznie gratulujemy pomysłowości. To był piękny, twórczy dzień.
Zdobywczynie trzech pierwszych miejsc wezmą udział w konferencji ORPEG (czerwiec 2018), gdzie również przedstawią swoje prace konkursowe

.

________________________________________________________________________________

Seminarium metodyczne dla nauczycieli języka polskiego w  Dnipro

W dniach 10-12 listopada 2017 roku Ogólnoukraińskie Metodyczno -Koordynacyjne Centrum Nauczania Języka i Kultury Polskiej w Drohobyczu zorganizowało seminarium metodyczne dla nauczycieli języka polskiego w mieście Dnipro. Warsztaty były przeprowadzone zarówno przez  kierowanych do pracy na zasadach wolontariatu przez ORPEG nauczycieli a także przez metodystów Centrum, a także za pomocą Centrum Współpracy Ukraińsko – Polskiej przy Narodowym Uniwersytecie Górniczym  i Kulturalno -Oświatowej Organizacji Polonistów „Krok Pierwszy” w Dnipro. Wszystkich nauczycieli uczących języka polskiego na Ukrainie zapraszamy serdecznie do współpracy z Centrum Metodycznym. Jego ideą jest docierać w odległe nawet miejsca, dzielić się doświadczeniem, dostarczać materiały, jednoczyć uczestników warsztatów podczas realizacji wszystkich działań edukacyjnych.