Letnia Akademia Języka i Kultury Polskiej w Toruniu –  to atrakcyjna forma wakacyjnej edukacji dla dorosłych w Ojczyźnie Przodków. Dwutygodniowy turnus edukacyjny odbywać się będzie
w Toruniu w dniach 01.07 – 14.07.2108 r.

KUJAWSKO-POMORSKI ODDZIAŁ STOWARZYSZENIA
„Wspólnota Polska”
ul. Gagarina 34/36  87-100 Toruń
tel. 56 6223932    e-mail: torun@swp.org.pl

Podstawowy program Akademii obejmować będzie codzienne zajęcia językowe
z lektorem oraz wykłady z najnowszej historii, kultury i literatury polskiej. Zajęcia będą prowadzone na dwóch poziomach kompetencyjnych, określonych na podstawie testów. Proces edukacyjny (wykłady i ćwiczenia) będzie uzupełniany przez indywidualne konsultacje językowe oraz bogaty program kulturalny i turystyczny. Integracyjna formuła Letniej Akademii, adresowana wyłącznie do osób pochodzenia polskiego, sprzyjać będzie nawiązywaniu kontaktów oraz wymianie informacji, przydatnych w rozwijaniu działalności polonijnej w rodzimych środowiskach uczestników.

Warunkiem uczestnictwa w proponowanym szkoleniu jest nadesłanie na adres organizatora (z dwutygodniowym wyprzedzeniem) wypełnionej karty uczestnika. Ponieważ ilość miejsc jest ograniczona o zakwalifikowaniu zdecyduje między innymi kolejność nadesłanych zgłoszeń.
Uczestnicy są zobowiązani do: a/ wykupienia ubezpieczenia na czas pobytu
w Polsce, b/ terminowego stawienia się na turnus, c/ aktywnego uczestnictwa
w zajęciach,
d/ pokrycia ewentualnych kosztów związanych ze spowodowaniem szkód podczas pobytu na szkoleniu.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

Pobierz Kartę Zgłoszeniową:

2018 karta zgłoszenia – LAK 2018 -TORUŃ-3

Zapraszamy na szkolenie!
Szanowni Państwo! Dysponujemy jeszcze kilkoma miejscami na kursie językowym dla nauczycieli, organizowanym w Truskawcu. Prosimy o jak najszybszy kontakt: adam-ch@mail.lviv.ua
Szkolenie odbędzie się w dniach – 04 – 13 czerwca 2018 roku. Nauczanie języka polskiego i kultury polskiej w ogólnokształcących szkołach z ukraińskim językiem nauczania. Kurs jest przeznaczony dla nauczycieli języka polskiego z różnych obwodów Ukrainy, pracujących w zawodzie w szkołach ogólnokształcących.
W ramach kursu zaplanowane są zajęcia z literatury, kultury polskiej, zajęcia kształtujące kompetencje językowe nauczycieli w zakresie gramatyki, leksykologii, fonetyki języka polskiego, metodyki nauczania języka polskiego oraz kultury polskiej, jak również wybranych problemów psychologii i pedagogiki.
(Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu podwyższenia kwalifikacji)
Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

DO UWAGI INTERESANTÓW!

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” zaprasza na profesjonalne warsztaty medialne skierowane
do młodych ludzi ze Lwowa i okolic (w wieku od 16 do 23 lat).
 
Pierwsze z
comiesięcznych weekendowych spotkań odbędzie się już w weekend 21-22
kwietnia! Ostatnie planowane jest na listopad 2018 roku.
Organizatorem warsztatów jest Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”, a
szkolenie poprowadzi redaktor Adam Rogala – konsultant wystąpień
publicznych, medialnych i prezentacji biznesowych, trener warsztatów
dziennikarskich i doświadczony reporter newsowy, realizator reportaży
oraz filmów dokumentalnych, który pracował w takich stacjach jak: TVP,
TVN, TVN24 i Discovery Historia.
 
Podczas zajęć młodzi ludzie dowiedzą się jak powstaje prawdziwy
dziennikarski news i poznają tajniki pracy dziennikarza. Odkryją również
podstawy realizacji obrazu i dźwięku oraz profesjonalnego montażu. Ponad
sto godzin zajęć da uczestnikom warsztatów możliwość zdobycia wiedzy o
skutecznym przekazywaniu informacji, metodach przeprowadzania wywiadów
oraz autoprezentacji i pracy przed kamerą. Kursanci nauczą się tworzyć
oparty o wiarygodne przesłanki temat dziennikarski i pisać teksty
komentarzy reporterskich oraz naczytywać je do mikrofonu uwzględniając
zasady interpretacji i ekspresji mowy. Poznają też zasady przygotowania
i wykonywania reporterskiego stand-up’u, formułowania pytań
dziennikarskich i przeprowadzania prostych wywiadów.
 
Uczestnicy kursu zdobędą wiedzę o podstawach pracy dziennikarza oraz
reportera telewizyjnego i zrealizują własne materiały, które zostaną
wyemitowane w Telewizji POLwowsku. Podczas warsztatów uczestnicy muszą
posiadać jedynie telefony komórkowe z możliwością nagrywania.
 
Co należy zrobić, aby zgłosić się do udziału warsztatach? Do dnia 31
marca należy przesłać nam dwie rzeczy:
1. Wypełniona Kartę Zgłoszeniową w formie skanu.
2. Materiał video o długości ok. 1,5 minuty, zatytułowany imieniem i
nazwiskiem autora przedstawiający: autorską opowieść na dowolny temat,
opowiadającą o ciekawym miejscu, lokalnej atrakcji, wydarzeniu lub film
w oryginalny, kreatywny sposób pokazujący jak coś zrobić lub wykonać
(krótki wideo-poradnik). Instrukcja wysyłania materiałów za pomocą
strony wetransfer.com znajduje się w załączniku.
 
UWAGA: organizator nie zapewnia uczestnikom warsztatów zwrotu kosztów
przejazdów ani zakwaterowania we Lwowie.
 
„Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą”.
ZAŁĄCZNIKI:

_________________________________________________________________________________Szanowni Państwo

 • Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych
 • Pedagodzy i psycholodzy
 • Nauczyciele, wychowawcy

 

STUDIUM PRAWA EUROPEJSKIEGO

prowadzi obecnie rekrutację na dwie edycje kursu e-learning pn.

Szkolny doradca zawodowy

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 27 kwietnia 2018 r.

Linki do stron oraz formularzy poszczególnych edycji kursu (kliknij aby przejść do strony):

Program kursu:

 1. Poradnictwo zawodowe w systemie oświaty – regulacje prawne.
 2. Jakość i standaryzacja usług w poradnictwie edukacyjno – zawodowym.
 3. Klasyfikacje współczesnych koncepcji rozwoju zawodowego i wyboru zawodu.
 4. Poradnictwo oraz doradztwo zawodowe w Polsce i w Unii Europejskiej.
 5. Praktyczne umiejętności międzykulturowe doradcy zawodowego.
 6. Psychologia w pracy doradcy zawodowego.
 7. Metodyka poradnictwa zawodowego. Testy i autotesty w poradnictwie zawodowym.
 8. Ewaluacja pracy doradcy zawodowego.
Koszty szkolenia są w 60% finansowane przez Fundację Akademicki Ośrodek Kształcenia Ustawicznego. Opłata za szkolenie (stanowiąca 40% kosztów) wynosi netto 297 zł + 23% VAT od osoby (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w całości ze środków publicznych). *Kurs bez limitu czasowego – kursant ma nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i quizów przewidzianych programem kursu przez okres 3 miesięcy od dnia uiszczenia opłaty
Studium Prawa Europejskiego
Al. Jerozolimskie 151/2222
02-326 Warszawa
www.spe.edu.pl
tel./fax (022) 833-38-90, 833-39-90
________________________________________________________________________

Szanowni Państwo

 • Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych
 • Pedagodzy i psycholodzy
 • Nauczyciele, wychowawcy

 

STUDIUM PRAWA EUROPEJSKIEGO

prowadzi obecnie rekrutację na dwie edycje kursu e-learning pn.

Glottodydaktyka w pracy nauczyciela

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 29 marca 2018 r.

Linki do stron oraz formularzy poszczególnych edycji kursu (kliknij aby przejść do strony):

Program kursu:

 1. Zasady glottodydaktyki.
 2. Technika czytania i pisania w glottodydaktyce.
 3. Przygotowanie do czytania i pisania dla dzieci 3-4-letnich.
 4. Przygotowanie do czytania i pisania dla dzieci 5-6-letnich.

Koszty szkolenia są w 60% finansowane przez Fundację Akademicki Ośrodek Kształcenia Ustawicznego. Opłata za szkolenie (stanowiąca 40% kosztów) wynosi netto 298 zł + 23% VAT od osoby (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych).

*Kurs bez limitu czasowego – kursant ma nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i quizów przewidzianych programem kursu przez okres 3 miesięcy od dnia uiszczenia opłaty

Studium Prawa Europejskiego
Al. Jerozolimskie 151/2222
02-326 Warszawa
www.spe.edu.pl
tel./fax (022) 833-38-90, 833-39-90

________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo

 • Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych
 • Pedagodzy i psycholodzy
 • Nauczyciele, wychowawcy

STUDIUM PRAWA EUROPEJSKIEGO

prowadzi obecnie rekrutację na dwie edycje kursu e-learning pn.

Surdopedagog – praca z dziećmi słabosłyszącymi i niesłyszącymi w szkole/placówce oświatowej

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 29 marca 2018 r.
Linki do stron oraz formularzy poszczególnych edycji kursu (kliknij aby przejść do strony):

Program kursu:

 1. Podstawy pedagogiki specjalnej.
 2. Surdopedagogika.
 3. Manualne sposoby usprawniania języka.
 4. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z wadą słuchu.
 5. Metodyka nauczania i wychowania uczniów słabosłyszących i niesłyszących.
 6. Zajęcia rewalidacyjne w terapii dzieci z wadą słuchu.
 7. Wsparcie rodziny dziecka z niepełnosprawnością słuchu.
 8. Scenariusze zajęć. Propozycje stron internetowych i programów komputerowych wykorzystywanych w terapii dzieci słabosłyszących i niesłyszących.

Koszty szkolenia są w 60% finansowane przez Fundację Akademicki Ośrodek Kształcenia Ustawicznego. Opłata za szkolenie (stanowiącą 40% kosztów) wynosi netto 298 zł + 23% VAT od osoby (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych).

*Kurs bez limitu czasowego – kursant ma nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i quizów przewidzianych programem kursu przez okres 3 miesięcy od dnia uiszczenia opłaty

Studium Prawa Europejskiego
Al. Jerozolimskie 151/2222
02-326 Warszawa
www.spe.edu.pl
tel./fax (022) 833-38-90, 833-39-90

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo

 • Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych
 • Pedagodzy i psycholodzy
 • Nauczyciele, wychowawcy

STUDIUM PRAWA EUROPEJSKIEGO

prowadzi obecnie rekrutację na dwie edycje kursu e-learning pn.

Logopedia w praktyce nauczycieli

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 29 marca 2018 r.

Linki do stron oraz formularzy poszczególnych edycji kursu (kliknij aby przejść do strony):

Program kursu:

 1. Logopedia w szkole – wprowadzenie.
 2. Diagnoza, profilaktyka i terapia logopedyczna.
 3. Zaburzenia komunikacji językowej (dyslalia, alalia, dysleksja, oligofazja, dyzartria, anartia, afazja, niepłynność mówienia, schizofazja, dysfagia, mutyzm, autyzm …).
 4. Metodyka postępowania logopedycznego. Metodyka zajęć korekcyjno-wyrównawczych.
 5. Logorytmika – metoda wspierająca motorykę, słuch i mowę dziecka.
 6. Wady twarzowo-zgryzowe i ich wpływ na wady wymowy. Ortodoncja.
 7. Współpraca z rodzicami.

Koszty szkolenia są w 60% finansowane przez Fundację Akademicki Ośrodek Kształcenia Ustawicznego. Opłata za szkolenie (stanowiąca 40% kosztów) wynosi netto 287 zł + 23% VAT od osoby (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych).

*Kurs bez limitu czasowego – kursant ma nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i quizów przewidzianych programem kursu przez okres 3 miesięcy od dnia uiszczenia opłaty

Studium Prawa Europejskiego
Al. Jerozolimskie 151/2222
02-326 Warszawa
www.spe.edu.pl
tel./fax (022) 833-38-90, 833-39-90

________________________________________________________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie jest zainteresowana rozwojem współpracy międzynarodowej oraz możliwością przygotowania oferty studiów dla młodzieży i dorosłych.

Od 15 stycznia 2017 r. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie bezpłatny kurs języka polskiego online dla cudzoziemców. Więcej informacji na naszej stronie https://wspa.pl/pl/kursy-i-szkolenia/kurs-jezyka-polskiego-online.

Jednocześnie informuję, iż Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie prowadzi Szkołę językową w ramach której studenci zagraniczni mogą się uczyć języka polskiego. Ponadto przygotowaliśmy ofertę skierowaną do osób niewładających językiem polskim w stopniu umożliwiającym podjęcie nauki, zawierającą językowy kurs wyrównawczy. Uczelnia od 2013 r. prowadzi nabory słuchaczy w ramach Letniej Szkoły języka polskiego.

LINK DLA ZAPOZNANIA SIĘ Z SZCZEGÓŁOWĄ INFORMACJĄ:

    Program kursu języka polskiego on-line

W ofercie studiów znajdują się zarówno studia dzienne, jak i studnia niestacjonarne – prowadzone obecnie na 13 kierunkach, pierwszego oraz drugiego stopnia, takie jak: Administracja, Architektura, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Finanse i rachunkowość, Gospodarka przestrzenna, Informatyka, Lingwistyka stosowana, Praca socjalna, Socjologia, Stosunki międzynarodowe, Transport, Zarządzanie.
Jest to uczelnia międzynarodową, która kształci studentów z 17 krajów świata, zarówno w języku polskim, jak i angielskim.

Rekrutacja na rok akademicki rozpoczyna się od 01 czerwca i trwa przez cały rok. Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia oraz inne formy kształcenia, a także uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w Wyższej Szkołe Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie na zasadach zgodnych z Ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164 poz. 1365 z 2005 r. z późn.zm.).

_______________________________________________________________________________________________________

  Ogólnoukraińskie Koordynacyjno – Metodyczne Centrum Nauczania Języka i Kultury Polskiej w
Drohobyczu we współpracy ze Stowarzyszeniem Pomoc Polakom na Wschodzie „Kresy” z Krakowa
rozpoczęło w październiku realizację projektu: Praktyki nauczycieli języka polskiego w krakowskich
szkołach.

 Październikowe praktyki miały charakter pilotażu. Badaliśmy możliwość i zakres takiego programu. Od stycznia 2018, jeśli Stowarzyszenie Pomoc Polakom na Wschodzie „Kresy” otrzyma odpowiednią dotację, obejmiemy nim około 20 nauczycieli języka polskiego z Ukrainy. Projekt zakłada dwa komponenty: praktyka we wskazanej szkole oraz kurs językowy z możliwością certyfikowania swoich umiejętności. Wiązałoby się to z dwukrotnym odwiedzeniem Krakowa(wiosną odbycie praktyki w szkole i w czerwcu lub sierpniu odbycie kursu językowego). Będziemy zatem przyjmować do programu te osoby, które zgłoszą chęć uczestniczenia w całości projektu, a więc w obu wymienionych komponentach i takiego zobowiązania oczekujemy przy rejestracji kandydatów. W pierwszym rzędzie przyjmowane będą osoby ze znajomością języka na poziomie B2. W wyjątkowych przypadkach odstąpimy od tego założenia. Za realizację projektu ze strony naszego Centrum odpowiedzialna będzie pani Ilona Lasota, do niej zatem proszę kierować ewentualną korespondencję uzupełniającą w tej sprawie (https://www.facebook.com/CentrumDrohobycz). Po zgłoszeniu się kandydaci do udziału w projekcie otrzymają do wypełnienia wstępną ankietę drogą elektroniczną. Zapraszamy serdecznie chętnych nauczycieli, czekając jednocześnie na potwierdzoną informację o odpowiedniej dotacji.