Szanowni Państwo,

z ogromną przyjemnością kierujemy do Państwa informację o już drugiej edycji Konkursu „Polonijny Nauczyciel Roku”. Pierwsza edycja cieszyła się bardzo dużym powodzeniem.Wpłynęło na nią aż 77 zgłoszeń.

Niełatwe realia w jakich przychodzi pracować nauczycielom szkół polonijnych są warte, by zwrócić na nie szczególną uwagę. Bardzo często entuzjazm i patriotyzm nauczycieli to jedyne czynniki podtrzymujące funkcjonowanie szkoły.

W celu poprawy powyższej sytuacji  Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” podejmuje liczne działania wspierane przez instytucje rządowe i parlamentarne, a ich pozytywne skutki będą widoczne już w niedalekiej perspektywie czasowej. Działania systemowe nie zmieniają jednak faktu, że zarówno teraz jak i w przyszłości będzie istniała potrzeba symbolicznego docenienia tych z nauczycieli, którzy mogą być twórczą inspiracją dla swoich koleżanek i kolegów z całego świata.

Temu właśnie ma służyć nagroda – tytuł „Polonijnego Nauczyciela Roku im. Profesora Andrzeja Stelmachowskiego”.

Wierząc, że nasz Konkurs spotka się z zainteresowaniem z Państwa strony, zachęcamy gorąco do aktywnego w nim udziału.

Szczegóły konkursu (regulamin, formularz) dostępne są na naszej stronie

http://odnswp.pl/konkurs-polonijny-nauczyciel-roku-ii-edycja-2018/

Zapraszamy do udziału 🙂Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
Biuro w Olsztynie
ul. Partyzantów 87, p.209
10-402 Olsztyn
godz.: 8-16

Szanowni Państwo!

W imieniu Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Lublinie pragnę serdecznie zaprosić do wzięcia udziału w konkursie, skierowanym do młodzieży polskiej z Ukrainy i Białorusi.

Głównym celem konkursu jest podniesienie poziomu organizacyjnego i merytorycznego osób działających na rzecz polskości prezentując modele działań, jakie stosujemy w Polsce.

Nagrodą w konkursie jest wakacyjny pobyt w Lublinie połączony z cyklem szkoleń, wykładów, warsztatów oraz zwiedzaniem miasta i atrakcjami kulturalnymi.

Serdecznie proszę o przekazanie informacji o konkursie do środowisk polskich. Myślę, że jest to atrakcyjna oferta dla wszystkich młodych Polaków, mieszkających na Ukrainie.

Konkurs Aktywni dla Polski

KOMITET ORGANIZACYJNY KONKURSU
ZACZYTANA SZKOŁA/PRZEDSZKOLE
Warszawa, 2018-04-19
L. dz. 958/18/SPE
Szanowni Państwo
  • Dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek
  • Nauczyciele, wychowawcy

Szanowni Państwo,
zapraszamy szkoły i przedszkola do udziału w konkursach (kliknij na nazwę konkursu aby przejść do strony z informacjami lub na formularz zgłoszenia aby zgłosić udział szkoły/przedszkola):

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 27 kwietnia 2018 r.
Polecamy Państwa uwadze te pożyteczne projekty.

Z poważaniem,
Dyrektor Studium Prawa Europejskiego
Monika Jeruzalska

Studium Prawa Europejskiego
Al. Jerozolimskie 151/2222
02-326 Warszawa
www.spe.edu.pl
tel./fax (022) 833-38-90, 833-39-9

Ogólnoukraiński Konkurs
„ Twórczy nauczyciel języka polskiego”

pod hasłem

„Uczenie jest niekończącą się podróżą”
w roku szkolnym 2017/2018
Patronat Honorowy

Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie
Instytut Modernizacji Treści Oświaty w Kijowie
Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w Warszawie

Cele Konkursu

1. Umożliwienie samokształcenia poprzez tworzenie wzorów metodyczno – dydaktycznych
dla środowiska nauczycielskiego.
2. Wykorzystanie pasji i talentu najlepszych nauczycieli języka polskiego na Ukrainie.
3. Promowanie dobrych, zaangażowanych w swoją pracę nauczycieli.
4. Uhonorowanie profesjonalizmu i kreatywności w pracy dydaktycznej.

II edycja Konkursu Twórczy Nauczyciel rozpoczęła się we wrześniu 2017 roku i wciąż jeszcze z całej
Ukrainy napływają prace konkursowe. 30 listopada nastąpi ostateczne zakończenie I etapu konkursu,
a lista dziesięciu laureatów zostanie ogłoszona 3 grudnia. Zostaną oni zaproszeni do udziału w ścisłym
finale.
Finał, podczas którego zaprezentują Państwo swoje prace, odbędzie się dnia 10 grudnia 2017 roku
w Ogólnoukraińskim Koordynacyjno -Metodycznym Centrum Nauczania Języka i Kultury Polskiej.
Adres: Drohobycz, ul. Truskawieckiej 9.