„Dialog Dwóch Kultur”

W tym roku coroczna konferencja „Dialog Dwóch Kultur” zawitała do Drohobycza oraz do rodzinnej wsi Iwana Franka. Jest to projekt własny Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”, dofinansowany ze środków Senat Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, współorganizatorem konferencji jest także Zjednoczenie Nauczycieli Polskich na Ukrainie.

W muzeum w Nahujowicach odbyła się sesja naukowa poświęcona recepcji dzieła ukraińskiego twórcy oraz jego związków z kulturą polską. Następnie uczestnicy konferencji udali się do Drohobycza, gdzie zapoznali się działalnością oraz historią naszego Centrum Metodycznego. Wzięli również udział w konferencji naukowej na drohobyckim uniwersytecie.

Dalsza część wydarzenia odbyła się następnego dnia w miejscu narodzin Mikołaja Reja – Żurawnie. Złożono kwiaty pod tablicą upamiętniającą prekursora polskiego języka literackiego, potwierdzono wolę stworzenia stałej ekspozycji poświęconej Rejowi. Odwiedziliśmy również miejsce bitwy pod Żurawnem – znajduje się tam obelisk upamiętniający zmagania Jana III Sobieskiego z wojskami tureckimi w 1676 roku.